تاریخچهای کوتاه از علم خاک - خاکشناسی
پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385
تاریخچهای کوتاه از علم خاک

تاریخچه‌ای کوتاه از علم خاک

ترجمه توسط: نازنین لطفی _ کارشناس مهندسی محیط زیست( از همکاران مترجم تی تک)  nlotfi@IRALCO.NET

این مطلب کوتاه، تاریخچه مستندی از علم خاک رابیان می کند.

6 هزار سال است که خاکها را جهت کشاورزی، زهکشی و آبیاری نموده‌ایم.حتی برای دوره‌های زمانی طولانی تری بشر خاک را بعنوان مواد ساختمانی بکار برده. چهل هزار سال قبل چینی ها خاک را بر اساس قدرت بازدهیشان طبقه‌بندی کرده و آنرا معیاری برای دریافت مالیاتهایشان قرار میدادند. ( پنیک هوالی 1921/ فینک ال 1982 صفحه 1) بدون شک در طول دوران تاریخ اولیه بشر سیستمهای طبقه‌بندی بر اساس تشخیص ارزش خاک توسعه یافته بود که برای زندگی بشر نیز بسیار مهم بود.

مطالعه خاک بعنوان یک علم یک پیشرفت جدید می‌باشد. رشته‌هایی از شیمی، جغرافیا و زمین شناسی آغازگر دوره رنسانس بودند. شیمی بعنوان یک علم، در قرن 17 پذیرفته شد. در قرن 18 جغرافی‌دانان خاکهای بریتانیا کبیر را طبقه‌بندی و نقشه برداری کردند. از قرن 19 نتوانستند با عقاید مذهبی تعصب آمیز جلوی پیشرفت علم زمین شناسی در حیطه مطالعه علمی خاک ممانعت کنند. در سال 1862 فریدریچ فالو عبارت خاکشناسی را برای علم مطالعه خاک ابداع کرد. در سال 1867 یک کمیسیون مربوط به رشته‌های مختلف علمی در روسیه برای مطالعه chernozioum خاک سازمان یافت. بواسطه همکاری زمین شناس _ جغرافی‌دان واسیلی دوکوچیو تحقیق از خاک را بصورت بنیادی توسعه داد. دانشمندان متعدد دیگری ( ای، جی کونستانتین جلینکا، کورتیس مار بوت و ایگن هیلگارد) سالهای متمادی در پیشرفت علم خاکشناسی سهیم بوده‌اند. در سال 1941 هانس جینز معادله ادراکی بدین صورت عرضه کردS= f( cl, o.r, p,t,…) که خاک تابع آب و هوا(cl) ، موجودات زنده ( o) ، توپوگرافی ( r) ، مواد اولیه (p) ، زمان و فاکتورهای نامعین که یکی از آنها فعالیتهای انسان است را شامل می‌شود. معادله او و کتاب ( جنری 1941 ) آمیخته‌ای از فکر و زمان و یک مثال از علم خاکشناسی است که امروزه نیز از آن پیروی می‌کنند.
فینکل (1982) و آماندسون اتال (1994)‌تاریخ کامل‌تری از علم خاک را ارائه داده‌اند.
 

  1. بر گرفته از سایت http://www.khaky.com